پیدا

حرف های امید روانخواه از خطای پزشکی ای که فوتبالش را نابود کرد

درخواست حذف اطلاعات

روانخواه بازیکن سابق استقلال که خیلی زود و در ابتدای جوانی مجبور به کناره گیری از دنیای فوتبال شد در برنامه فوتبالیسم که با موضوع فوتبال و مرگ روی آنتن شبکه سه رفته بود خطای پزشکی را عامل نابودی فوتبالش دانست.