پیدا

وقتی الماس سیاه توطئه دلالان را نقش بر آب می کند؛ با غیرت مثل منشا

درخواست حذف اطلاعات

باشگاه پرسپولیس بیش از 5 ماه است که به بازیکنان و مربیان خارجی خود پرداختی نداشته و در این شرایط آنها این اجازه را طبق قوانین فیفا دارند تا قراردادشان را با پرسپولیس یکطرفه فسخ کنند و راهی تیم دیگری شوند.