پیدا

غیرمنتظره ترین آقای گل های چهار لیگ اروپایی

درخواست حذف اطلاعات

در لیگ های انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و بوندسلیگا بازیکنانی مثل کریستین استوانی، کریستین پیاتک، پاکو آلکاسر و ادن هازارد، در صدر بهترین گ نان قرار دارند که در شروع فصل کمتر ی تصور می کرد در این جایگاه حضور داشته باشند. øªøµùˆûŒø± øºûŒø±ù ù†øªø¸ø±ù‡â€Œøªø±ûŒù† ø¢ù‚ø§ûŒ ú¯ù„‌ ù‡ø§ûŒ ú†ù‡ø§ø± ù„ûŒú¯ ø§ø±ùˆù¾ø§ûŒûŒ